Logo1.jpg

ברית מילה מושלמת עם מוהלים מומלצים

 • מוהלים מומחים עם ציוד מתקדם

 • בריתות בארץ ובחו"ל

 • הדרכה וליווי לפני ואחרי ברית

 • סטריליזציה מחמירה

 • סכיני ניתוח איכותיים עם להב חד פעמי

 • שמנים טבעיים מיוחדים בלעדיים להחלמה מהירה

 • הקפדה על כל פרטי ההלכה

 • גמ"ח - עזרה למשפחות נזקקות

 • תפילה בכותל ביום הברית, ברכה על יין של סיום הש"ס, ועוד...

"הכל הולך אחר ההתחלה"

(האר"י הקדוש עץ חיים שער ד, פ"ד)

כמה פעמים מזדמן לאדם לעשות ברית מילה לבנו ?
כדאי לבדוק אם אתם מוכנים, לפניכם מספר שאלות:

 

הידעתם:
 • למה שונאיהם של ישראל נלחמים דווקא בברית מילה?

 • שהברית מילה מצוות עשה (היחידה בימינו) שחייבים עליה כרת?

 • שגדולה מצווה ברית מילה משאר מצוות עשה?

 • ברית מילה ניתוח הכי ותיק בהיסטוריה?

 • שיש מוהלים שלא מלים כהלכה והמילה פסולה?

 • כל בניה של מלכת אנגליה נימולו, והמוהל יהודי נבחר לבצע את המלאכה, ולא רופאה האישי של המלכה…

 • מה להמליץ לאינו יהודי: לאכול חזיר או שרצים ?

 • למה יש 3 שלבים בברית מילה ?

 • מי נמצא בברית מילה ?

 • המוהל והסנדק משפיעים על נפש הילד הנימול, ולכן יש לחזר ולהדר אחר מוהל וסנדק היותר טובים וצדיקים?

ברית מילה עם משמעות  - בריתות בארץ ובחו"ל

 ברית יעקב