Logo1.jpg

ברית מילה ברוגע ובשמחה !

עורכים ברית ומחפשים מוהל מוסמך אשר יעניק לכם ולתינוקכם את המענה המקצועי, האמין והבטוח ביותר?

הגעתם למקום הנכון!

ברית יעקב מבצעים בריתות על פי ההלכה במקצועיות ללא פשרות ובמומחיות מרובה, ליווי לפני ואחרי הברית.

התקשרו ונשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם שירות מקצועי, אישי ומסור!

מצוות עשה לאב למול את בנו

וגדולה מצווה זו משאר מצוות עשה

('שולחן ערוך יורה דעה סימן רס)

"הכל הולך אחר ההתחלה"

(האר"י הקדוש עץ חיים שער ד, פ"ד)

כמה פעמים מזדמן לאדם לעשות ברית מילה לבנו ?
כדאי לבדוק אם אתם מוכנים, לפניכם מספר שאלות:

 

הידעתם:
 • למה שונאיהם של ישראל נלחמים דווקא בברית המילה?

 • שגדולה מצווה ברית המילה משאר מצוות עשה?

 • שברית המילה מצוות עשה (היחידה בימינו) שחייבים עליה כרת?

 • שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות?

 • שלא נקרא אברהם שלם עד שנימול?

 • שבזכות מצוות מילה נכרת לאברהם אבינו ברית על נתינת הארץ?

 • שברית המילה מצלת מדינה של גיהנום?

 • שברית המילה ניתוח הכי ותיק בהיסטוריה?

 • שכל בניה של מלכת אנגליה נימולו, והמוהל יהודי נבחר לבצע את המלאכה, ולא רופאה האישי של המלכה…?

 • שיש מוהלים שלא מלים כהלכה והמילה פסולה ?

 • המוהל והסנדק משפיעים על נפש הילד הנימול, ולכן יש לחזר ולהדר אחר מוהל וסנדק היותר טובים וצדיקים?

 • למה יש 3 שלבים בברית מילה ?

 • מי נמצא בברית המילה ?

 • למה מלים את התינוק בלי הסכמתו ?

 • שברית המילה מצווה יחידה החתומה בבשרנו ומעידה בנו שבחר בנו השם מכל העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו חייבים לעבדו ולספר תהילתו !

ברית יעקב - ברית מילה ברוגע ובשמחה !

ברית מילה עם משמעות  - בריתות בארץ ובחו"ל