top of page
PidyonHaBen2.jpg

ברית מילה אצלנו – פדיון הבן עלינו

אנו עושים כל שביכולתנו על מנת להמשיך וללוות אותך ולספק לך מרחב לשמחה. ככל שהדבר מתאפשר, אנו מזמינים אותך בעזהי"ת לטקס פדיון הבן על חשבוננו לאחר כל מילת בן בכור

הרבה אנשים לא מודעים למצווה נוספת שיש למי שנולד לו בן בכור וזה מצוות "פדיון הבן", זכות גדולה יש לילד בכור שכתוב בתורה שהוא קדוש מלידתו ובגלל קדושתו הגדולה צוותה התורה לעשות אתו עוד מצווה גדולה ביום השלושים ללידתו.

פדיון הבן זה נותן שפע של ברכה להורים ולכל המשתתפים בשמחה הגדולה, היו חכמים שהגדירו את ההשתתפות כאילו התענה פ"ד תעניות, חבל לפספס מצווה חשובה זו מחוסר ידיעה.

אפשר לפדות את התינוק מיום השלושים ללידתו והלאה ולא כדאי לחכות, פדיון הבן נעשה לכל בן שהוא הראשון לאמא שלו שנולד בלידה רגילה ובתנאי שהאבא או האמא אינם כהנים או לויים.

כל מי שנימול דרכנו, אנחנו משתדלים לארגן לו את כל האירוע של שמחת פדיון הבן בשמחה גדולה בצורה הכשרה ביותר.

PidyonHaBen1.jpg
bottom of page