top of page
‏‏פרסום הגדת ברית בלי תחתית.jpg
המלצה רב נבנצל

...הכל ערוך בטוב טעם ודעת ומסודר בצורה יפה

המלצה רב וייס.jpg

ספר הזה מיוחד הוא בסגנונו וסידורו, והקורא ימצא בו חפץ בקל, בטוחני שתועלת גדולה יפיקו רבים מספר נפלא זה

המלצה רב נויגרשל.jpg

מהדורה חדשה זו מעשה אמן, בה מופיעים תמצית דברי רבותינו הראשונים והאחרונים איש איש על מקומו הראוי לו תסייע לכולם להבין ולהרגיש

המלצה רב פלג.jpg

בוודאי מביא בשורה גדולה לכלל הלומדים דברי ההגדה בעיון הראוי

אדמור מסטרעטין.jpg

אשר מאיר לכל אחד על הסדר ההגדה ומיקל על כל אחד לקיים "והגדת לבנך" בהידור רב

המלצה רב פינקל.jpg

הליקוט הנפלא והמיוחד...ועל ידי זה אפשר להתבונן יותר ביציאת מצרים שנהיא מעיקרי ויסודי הדת. ובפרט בליל שימורים לקיים מצות סיפור כראוי

אדמור מקראלין.jpg

והוא השוואות מהרבה חיבורים שנכתבו על ההגדה משך רוב השנים כולל גם חידושים ופרפראות חן חן

המלצה רב גנץ.png

 ... לתועלת וזיכוי הרבים

המלצה רב זילברמן.jpg

בעונג רב עברתי על הגדה ש"פ - "ברית יעקב" אשר מסודרת באופן ברור וצח, מבנה ההגדה, העימוד והפיסוק

הגדה ברית יעקב_2.jpg

.

הגדה ברית יעקב_1.jpg

מטרתה ומעלותיה של ההגדה

כל קטע רעיוניו ומפרשיו בעמוד אחד

סיכום קצר של ראשונים רבים בלשונם המקורית

סיכום קצר מדברי גדולי האחרונים

תורה אור השלם - פסוקי המקרא המובאים במפרשים, מועתקים במלואם

ירושלים שבין החומות, שנת השמיטה ה'תשפ"ב

       שתי מצוות דאורייתא חשובות וחביבות נצטווה האב הישראלי לבניו "ושננתם לבניך", ו-"והגדת לבנך" ושניהם באים כאחד בלילה הנשגב הזה, ליל הסדר. וכמובן כל אבא רוצה לקיים אותם בצורה המושלמת, ומתחיל לעיין בראשונים והאחרונים אגדות ודברי חז"ל, וברוך השם רבו ורבו המפרשים של ההגדה וגם אם נתחיל להתכונן לפסח מחנוכה, או אפילו מפסח בשנה שעברה, יכלה הזמן והם לא יכלו, וכמובן שמתחילים להתכונן בעיקר קרוב לפסח, שאז טרודים בנקיונות ובקניות ואין זמן לסכם ולסדר את הדברים.

  

   

    

     לאחר שגם אני התבוננתי וראיתי את הקושי בעניין החלטתי לאסוף לפונדק אחד את דברי רבותינו הראשונים, וכן הרבה דברים נפלאים מרבותינו האחרונים, וכך יהיו מסודרים הדברים "דבר דבור על אופניו" באופן שהרואה את ההגדה יכול לשבת ולספר את הסיפור ותוך כדי לראות רעיונות מכמה היבטים, וכך להסביר את אותו קטע לבן הגדול ולבן הקטן, כל עמוד תוך דקות ספורות נותן מבט כללי מזוויות שונות של רבותינו הראשונים והאחרונים ונוח לשימוש בליל הסדר.

     רבינו החפץ חיים (פתיחה לספר חפץ חיים) כשליקט מדברי הראשונים, כתב: "אֲשֶר דִבְרֵיהֶם קְדֹושִים ּוטְהֹורִים, בֹועֲרֹות כְמַרְאֵה הַלַפִידִים עַל כֵן דִבְרֵיהֶןּ פֹועֲלִין מְאֹד בְלֵב קֹורְאֵיהֶן", ולכן היה מן הראוי ללמוד את כתבי הראשונים מספריהם, וכל מטרת חיבור זה הוא להעלותם ולהעמידם כולם כאחד והכל מראה מקום אליהם.

גמרא (יומא ט:): "אמר רבי יוחנן טובה צפורנם של ראשונים מכריסם של אחרונים, אמר ליה ריש לקיש: אדרבה אחרונים עדיפי". יש פירושים מן הראשונים ויש פירושים מן האחרונים, וכך בהגדת "ברית יעקב" ניתן מדור לזה ומדור לזה, לתת לב להתבונן בדבריהם ולהעביר את מסורת הדורות לילדים בדרך הטובה, לחזק את שלשלת הדורות בלילה זה ולקיים את מצוות הלילה כראוי.

בברכה

המחבר

הגדה של פסח  ברית יעקב בחנות ספרי הישיבה

 ירושלים - מיר

הגדה של פסח האה"ב

USA Biegeleisen Books

אפשר להשיג בחנויות

2015-12-04.jpg

 ירושלים - מרכז  

הגדה של פסח  ברית יעקב בחנות אוצר הספרים

 ירושלים - גבעת שאול  

הגדה של פסח  ברית יעקב בחנות ספרים ווינקל

 ירושלים - רוממה  

Antwerpen Belgium.png
הגדה של פסח  ברית יעקב בחנות אורייתא
הגדה של פסח ברית יעקוב בחנות מוריה מול הכותל

בני ברק
 

Antwerpen, Belgium 

 ירושלים - הרובע היהודי
 

bottom of page